Ambulanta Fabris

AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE S KONCESIJO

PRITOŽBENA POT

(1) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve.

(2) Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

(3) Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejemajo in obravnavajo naslednje pristojne osebe:

  • Helena Fabris, spec. spl. med., direktor, telefon: 05/933 83 81, od ponedeljka do petka od 13-14. ure (razen četrtek), e-naslov: helena.fabris@ambulanta-fabris.si naslov:  ZZ Zdravljenje, Ulica 15.maja 2b, 6000 Koper,  
  • Patricija Obrenovič, dipl. med. sestra, telef. št. 05/933 83 80, od ponedeljka do petka od 13-14. ure (razen četrtek), e-naslov: patricija.obrenovic@ambulanta-fabris.si, naslov: ZZ Zdravljenje, Ulica 15.maja 2b, 6000 Koper, 

Pristojna oseba lahko po prejemu popolne zahteve:

  • zahtevi v celoti ugodi in obvesti pacienta;
  • pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer lahko sklenejo dogovor o načinu rešitve pritožbe;
  • napoti pacienta na pristojen organ za reševanje pritožbe;
    ustavi postopek, če pacient zahtevo umakne. 

V kolikor ne pride do dogovora, je naslednja pristojna oseba:

  • Andrej Radi, dr. med., telefon 05/628 53 55, e-naslov: andrej.radi@siol.net,  naslov:  Beblerjeva 7, 6000 Koper 

V kolikor še vedno ne pride do dogovora, se v pogovor vključi mediator.

Če dogovor tudi po opravljenih postopkih ne bi bil sklenjen, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri zastopnici pacientovih pravic v Kopru ali Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, Štefanova ul. 5, 1000 Ljubljana.

Zastopnica pacientovih pravic v Kopru je:

  • Jožica Trošt Krušec, mag. prava, sedež: prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4 a, 6000 Koper, e-naslov: jozica.trost-krusec@nijz.si

Zastopnik lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zlasti tako, da daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva ter izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Veseli bomo vaših mnenj, pobud in pohval, ki jih lahko posredujete: ZZ Zdravljenje, Ulica 15.maja 2b, 6000 Koper-Capodistria, po e-pošti: helena.fabris@ambulanta-fabris.si ali po telefonu (telefon: 05/933 83 81).

 

Helena Fabris, direktor